Brno pro všechny: citlivé plánování města

Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet publikaci Brno pro všechny: citlivé
plánování města. Prvotní nápad vznikl při přípravě akce k Mezinárodnímu dni žen
2021. Tehdy jsme pod vlivem mnoha událostí zvolily/i procházku městem jako
prostředek, kterým jsme chtěly/i upozornit na nedostatky, ztěžující nám život ve městě. Projekt dostal název Brněnské meze.

Kvůli covidové pandemii se procházka uskutečnila v online prostoru a pět host/ek
představilo konkrétní problémy, s nimiž se obyvatelky a obyvatelé Brna každodenně
potýkají. Historička Hana Krutílková objasnila historii ženského hnutí v Brně
a upozaďování významných žen. Sociolog a publicista Stanislav Biler upozornil
na politiku vytlačování chodců/kyň a cyklistů/ek a upřednostňování automobilové
dopravy ze strany brněnské radnice. Urbanistka Karolína Plášková vysvětlila pojem
gentrifikace na konkrétním případu. Sociální geograf Ondřej Šedý připomněl, jak
je z veřejného prostoru vytlačována LGBTQ+ komunita. Performerka Kača Olivová mluvila o nepřístupnosti města pro lidi s dětmi či pro lidi s postižením.

Vydání této brožury se zdálo být dalším logickým krokem. Na podzim loňského roku
jsme uskutečnily/i několik Feministických procházek, kterých se dohromady zúčastnilo přes sto dvacet návštěvnic a návštěvníků. Pro velký zájem pokračujeme
s Feministickými procházkami i v tomto roce a věříme, že publikace Brno pro všechny
bude jejich plnohodnotnou součástí.

Věříme, že se vám publikace bude líbit.

Ke stažení ji naleznete zde

Pokud byste měly/i zájem o fyzickou kopii, neváhejte se nám ozvat na email sdruzeny@gmail.com

Vydání publikace finančně podpořila Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., zastoupení v České republice. Děkujeme!


Koncepce publikace / editace textů: Petra Hlaváčková
Autorky: Petra Hlaváčková, Barbora Benčíková
Grafika: Petra Voštinárová
Spolupráce: Stanislav Biler, Consequence Forma Architects, Michaela Řepová
Jazykové korektury: Věra Becková
Vydaly: SdruŽeny, Brno 2022
Finanční podpora: Nadace Rosy Luxemburgové
Partnerství: 4AM Fórum pro architekturu a média / Červená knihovna Město: fórum pro snesitelnější každodennost