Pátek 22. září 2023 - Historie hnutí

V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI se uskuteční veškeré přednášky, panelové diskuze a zbytek programů (kromě čtení poezie a workshopů). 

U této diskuze bude k dispozici simultánní přepis.

K úspěšnému budování hnutí je třeba poučit se z historie a právě té se bude věnovat tato panelová diskuze. Je důležité vědět, že nejsme osamocená smítka odporu, ale stojíme na ramenou lidí z předešlých generací, bojujících proti patriarchátu a násilné heteronormativitě. Nejsme v tom samx, bylx jsme tu vždycky a nemusíme pokaždé znovu vynalézat kolo – naše historie je bohatá a inspirující. O ní a jejím vlivu na současnost budou mluvit naše hostky: Denisa Nečasová, Veronika Valkovičová a Ľubica Kobová.

Denisa Nečasová – historička věnující se soudobým dějinám, kulturním dějinám a gender historii

Veronika Valkovičová – socioložka věnující se aspektům genderu a sexuality v sociálních hnutích

Ľubica Kobová – akademička zabývající se dějinami feministického politického myšlení

 

U této diskuze bude k dispozici simultánní přepis.

This lecture will be about the practice of Romani feminism, queerness, and antifascist action from an anti capitalist and anti colonialist perspective. 

Lolo is a Romany activist based in Manchester. They have been convicted for protest relating to the destructive Western-interest arms trade, and operates within antifascist direct action, and grassroots community organising. They are queer, and want to encourage radical solidarity which crosses the lines of borders and moves towards collective change. 

CZ – přednáška bude v angličtině

Přednáška bude o praxi romského feminismu, queer a antifašistické akce z antikapitalistické a anti kolonialistické perspektivy.

Lolo je romská aktivistka z Manchesteru. Byl odsouzen za protesty související s destruktivním obchodem se zbraněmi v západním zájmu a působí v rámci antifašistické přímé akce a organizování komunit zdola. Jsou queer a chtějí podporovat radikální solidaritu, která překračuje hranice a směřuje ke kolektivní změně.

Ballroom se popisuje jako bezpečný prostor pro všechny znevýhodněné skupiny, které z nějakého důvodu nesplňují normy nastavené heteronormativní společností. Vogue Femme je taneční kategorie, ve které se spojí přehnaná ženskost s pohybem. Máme zde 5 elements of Vogue: hands performance, catwalk, duckwalk, spin and dip, floor performance. Rád vás provedu světem Ballroomu <3

Lumos Laguna se věnuje tanci od malička. Ve svém tanci spájí movement, emotions and spirituality. Žij Disco kulturou a snaží se ji sharovat s tanečníky a světem. Vogue a Waacking jsou jeho prioritní styly. V Disco světě je členem HOUSE OF NORA (alter ego ve waackingu je Lumos aka Nora Disco) V Ballroom komunitě se mu podařilo dostat do prvního Československého kiki housu: KIKI HOUSE OF VELVET (v Ballroomu má jeho alter ego jméno Laguna)

Poznejte fascinující svět dragu! Čeká na vás večer plný třpytek, zábavy a teplení, ale i vystoupení které mají co předat a nad kterými se můžete zamyslet.

Navíc se můžete těšit i na lip sync battle, při kterém si můžete vylézt na stage a vypustit vše co v sobě máte!

Drag je performativní, queer umění které má mnoho podob a může ho dělat kdokoliv, bez ohledu na věk nebo gender. Nejvíce výrazným prvkem dragu je extrémní líčení a extravagance, ale je hlavně o podpoře, komunitě a přijetí.

Sata Nic je genderovo nekonformný drag king zo Slovenska, ktorého už nebaví byť tým dobrým, umierneným trans človekom. Mlčať už si skrátka nemôže dovoliť. Jeho vystúpenia sú politické, nebojí sa provokovať konzervatívcov ani centristov a rád vám v nich povie presne to, čo si myslí.

“She’s punk, she’s rock, slutty and always brings you to a shock. Always doing things her way, strutting through the night town and waiting for her chance to riot. But while she’s tough, she’s just as gentle and loving. ❤” 

miss Blacktail je zakladatelem House of Chaos a vystupuje 2 roky. můžete ho též najít pod mr. blacktail

V místnosti KAPLE se uskuteční veškeré workshopy. 

Projev na veřejnosti je specifické médium, které má potenciál rozhýbat davy lidí a vytvořit energii, kterou si posluchačstvo odnese z eventu s sebou. Workshop bude účastnictvo v kruhu vybízet ke společnému brainstormingu, sdílení zkušeností s projevy a vytvoření kroků k tomu, jak napsat projev takovým způsobem, aby měl požadovaný dopad. Společný výstup nasdílíme na sociálních sítích @pluskolektiv, tak aby k němu měla přístup všechna koťátka, která potřebují se svým budoucím projevem pomoct.

Bára Šarafínová (ona/její) je aktivní členka a organizátorka v kvír kolektivu Plusko+, lektorka, studentka psychologie, aktivistka a feministka, která žije pro edukaci a dýchá pro kvír revoluci. V průběhu uplynulého roku mluvila v brně na pochodu “Nebudeme mlčet” proti násilí na LGBT+ lidech, na protestní oslavě MDŽ “Bez péče nejsou koláče” a na pride průvodu “Duha do ul!c”.

Tereza Ulrichová (ona/její) je v současnosti studentkou Anglického jazyka a literatury a Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. Jejím největším štěstím je spoluorganizace kolektivu Plusko+, a tedy vytváření bezpečných prostorů pro kvír identity v Česku. Mezi její koníčky patří feministické, postkoloniální, kvír a především genderové tématiky, hlavně ve formě tvorby textů, i projevů.

Otevřená zkouška, které se může zúčastnit každý, nezávisle na zkušenostech se zpěvem. Zazpíváme si feministické písně z našeho repertoáru a třeba si i zkusíme složit vlastní. A hlavně to bude zábava!

Prague Revolutionary Choir je mezinárodní kolektiv, který oživuje písněmi demonstrace, happeningy a jiné politické akce. Jejich repertoár se pohybuje od tradičních dělnických písní po vlastní tvorbu, a to v různých jazycích. Prosazují zásady nehierarchie a inkluzivity, každý se může zapojit!

Transfobní násilí ve všech jeho děsivých podobách je stále na vzestupu. V rámci Transgender Day of Remembrance vzpomínáme každý rok na čím dál větší počet zesnulého trans sourozenectva, které se v uplynulém roce stalo obětí transfobie. Po celém světě zaznamenáváme nárůst návrhů transfobních zákonů. Administrativní systémy většiny (ne-li všech) zemí jsou stále hluboce cisnormativní a činí tak trans komunitu mnohem více zranitelnější. V novinách se stále častěji oběvují alarmistické články o “trans lobby”, která údajně manipuluje s nevinnými dětmi. Na mikroúrovni se trans lidé neustále potýkají s mikroagresemi ve formě misgenderingu nebo deadnamingu.

Již není možné nečinně přihlížet, zatímco souhra těchto faktorů dělá životy trans osob čím dál těžší. Je proto zásadní se ptát: co můžeme pro trans komunitu udělat? Jak můžeme pečovat o trans členstvo v našich kolektivech a vytvářet alespoň malé bubliny, ve kterých se budou cítit bezpečně? Proč se cis allies často bojí zapojit a jak je můžeme motivovat? Co můžeme udělat pro to, aby více lidí vnímalo důležitost trans aktivismu? A jak vůbec s trans aktivismem začít?

…Třeba tak, že se zúčastníte našeho workshopu, kde se (nejen) těmto otázkám budeme věnovat.

Hana Drštičková (*1996, ona/její) vystudovala Favu VUT v ateliéru Intermédia a FSS MU, obor Sociální antropologie. Pracuje často mezioborově, kromě umělecké tvorby se věnuje antropologickému výzkumu a intersekciálně feministickému, kvír a klimatickému aktivismu. Je členkou kolektivu SdruŽeny. Bydlí v Brně obklopená kočkami a pečujícím partnerstvem.

Neptune (on/jeho, they/them) vystudoval sociologii na University of Essex a FSS MU, přičemž se zaměřoval zejména na genderová, queer a trans studia. Nyní se snaží nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a předávat dál, například prostřednictvím queer, trans a feministického aktivismu. Má jedno vidoucí oko, dvě mazlivé kočky a tři úžasné partnery*ky.

Džon je člen kolektivu SdruŽeny, působí ve vzdělávání a rád rozvíjí své zatím spíš jen základní poznatky o strukturách sociálně spravedlivé a feministické společnosti.

Poezie je bezesporu jedním z nástrojů revoluce. Umožňuje sdílet lidskou zkušenost, hledáte krásu, zamýšlet se nad útlakem a otevírat složité emoce. Proto ani na naší konferenci čtení poezie nemůže chybět! Přijde si sednou a zaposlouchat se do básni tohoto feminisstva:

Alex je dvaadvacetiletým studentem sociální práce z Ostravy a až do této chvíle psal výhradně do šuplíku. Psaní je pro něj způsob jak reflektovat neustále se měnící realitu života a vztahů, zároveň prostředek hledání, ztrácení a znovu nacházení sama sebe. 

Jakub Strouhal (on/jeho) žije v Brně, kde se v roce 1992 narodil a kde později vystudoval právnickou fakultu. Je autorem oceňovaného queer podcastu KYDY, díky kterému se začal hlouběji věnovat tématu disability justice a seznámil se s kolektivem SdruŽeny. Miluje vůni pačuli a v jednopokojovém bytě nad náměstím Svobody, píše filmové recenze a stará se o jednu monsteru.

Erika Mrtvá je umělkyně a aktivistka. Nastupuje do prvního ročníku na FaVU do ateliéru tělového designu. Letos vydala knížku Ženská duše tvořenou principem koláží zachycovaných momentů. Ve svoji práci kombinuje obrazy, koláže, instalace a moderní poezii reflektující její queer crip životní zkušenost a feministické antikapitalistické postoje.

Sobota 23. září 2023 - Budujeme hnutí

V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI se uskuteční hlavní část programu.

Zveme hostsvo a účastnictvo letošní konference na společný kulatý stůl. Chceme využít příležitosti že se na jednom místě sejde tolik skvělých lidí z různých odvětví feministického/antikapitalistického boje, a zformovat plán na společný projekt.

Chceme nejen abstraktně mluvit o budování hnutí ale vytvořit konkrétní vizi projektu a začít na ní (spolu)pracovat. Tento projekt dostane svoji formu skrz metodiku kolektivního přemýšlení v rámci Kůl stolu, a bude dále rozvíjen na dalších setkáních, které si zúčastnění domluví. Tato část programu je primárně zaměřená na lidi, kteří mají s aktivismem (v širokém slova smyslu) už nějaké zkušenosti – jsou např. součástí nějakého kolektivu, iniciativy či instituce. Hostsvo (přednášející, pořadatelstvo workshopů atp.) je zváno automaticky, účastnictvo konference poprosíme o vyplnění registračního formuláře, kapacita je omezená. 

 

Registrační formulář: https://forms.gle/zxbKuvWNYxFZSRSU9

V rámci letošní Feministické konference chceme utvořit prostor pro kolektivy a organizace k prezentaci jejich činnosti a potenciálnímu nabírání nového členstva. Zastupující z kolektivů dostanou k dispozici stoleček, kde mohou rozložit materiály (letáčky, merch, publikace…).

K budování feministického hnutí, narozdíl od budování kapitalismu, nepotřebujete tělo, které společnost označuje za “zdravé” či “normální”, naopak. Hnutí disability justice se staví proti násilí, které systém páchá na lidech s postižením. Zároveň také radikálně zpochybňuje a transformuje naše představy o péči, tělesné autonomii a celé společenské struktuře, od bydlení a jídla po noční život. O tomto hnutí, jeho aktivistické i akademické historii a jeho průnicích, či naopak izolaci od hnutí feministického si budou povídat hostky:

Hana Porkertová je socioložka a působí jako odborná asistentka na Mendelově univerzitě a jako vyučující na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě se zabývá tématem postižení a je členkou výzkumného týmu v projektu Geografie krip temporalit. Její práce je propojena s poststrukturalistickou teorií a ukotvena v critical disability studies. 

SHEALA je Trance DJ a promotérka, byvalá personalistka, nyní studuji psychologii. Se studiem jsem začala v roce 1993, S hraním jsem začala v roce 2003, a s aktivismem v roce 2011, když jsme spolupořádala demonstraci, která se týkala škrtů příspěvku na péči. Občas mi vyjde článek, nebo někde promluvím o násilí na lidech s postižením, což je v Česku téma, o kterém není přiliš bezpečné mluvit. Kromě násilí považují za hlavní problém ČR to, že stát platí mnohem více peněz za to, aby udržel lidi v institucích a než aby financoval asistenci, která by jim umožnila žít nezávisle.

U této diskuze bude k dispozici simultánní přepis.

ENG

Why and how should we cooperate with each other? Why should the climate justice movement connect with the queer liberation movement? How does the fight against fascism relate to trans rights? What do a feminist anti-colonial academic in Canada, a member of the climate justice movement, an affordable housing initiative in the Czech Republic, and a reproductive justice fighter in Poland have in common? Find out in this English panel. The capitalist patriarchal system and neoliberal ideology are trying to divide us, but we want to connect more and more. We want to build a strong intersectional movement and therefore we need to support each other, communicate and always remember that our different forms of oppression often benefit the same people, the same system. The panel will include:

Norah Bowman (CA) – professor of gender and sexuality, writer and feminist activist

Marika Volfová (CZ) – member of the climate justice movement, community organizer at Re-set and member of a social cooperative

Magdalena Dropek (PL) – activist for queer rights and reproductive justice, co-organizer of the Krakow Equality March, dedicated to empowering LGBTQ+ people in smaller cities

Yuliya Moskvina (CZ) – former sociologist, now organizer of the Tenants’ Movement from the Tenants’ and Women’s Initiative

 

CZ

Proč a jak bychom mezi sebou mělx spolupracovat? Proč by se mělo hnutí za klimatickou spravedlnost propojovat s hnutím za queer osvobození? Jak souvisí boj proti fašismu s právy trans lidí? Co má společného feministická anti-koloniální akademička v Kanadě, členka hnutí za klimatickou spravedlnost,  iniciativa za dostupné bydlení v Česku a bojující za reprodukční spravedlnost v Polsku? To vše se dozvíte na tomto anglickém panelu. Kapitalistický patriarchální systém a neoliberální ideologie se nás snaží rozdělit, ale my se chceme čím dál více propojovat. Chceme budovat silné intersekcionální hnutí a proto se musíme navzájem podporovat, komunikovat a vždy mít na paměti, že z různých forem našeho útlaku často těží ti stejní lidé, ten stejný systém. Panelu se zúčastní:

Norah Bowman (CA) – profesorka genderu a sexuality, spisovatelka a feministická aktivistka

Marika Volfová (CZ) – členka hnutí za klimatickou spravedlnost, komunitní organizátorka v Re-set a členka sociálního družstva

Magdalena Dropek (PL) – aktivistka za práva queer lidí a za reprodukční spravedlnost, spolu-organizující Krakowského Pochodu rovnosti, věnující se posílení LGBTQ+ lidí v menších městech

Yuliya Moskvina (CZ) –  bývalá socioložka, nyní organizátorka hnutí nájemníků z Iniciativy nájemníků a nájemnic

Pojďte se vykřičet, vyzpívat a vytančit na karaoke s Pluskem+!

Bezpečný prostor pro všechny identity a všechny druhy pěveckých schopností i neschopností je tu pro vás, tak popadněte mikrofon a nachystejte si písničky na přání. Těšíme se na Vás!

Kolektiv Plusko+ je Brněnsko-Pražské queer seskupení, které se snaží vytvářet bezpečný prostor pro všechny členy LGBTQ+ komunity, pro všechny, co se hledají, co nezapadají a pro všechny, co jsou samx pluskem v naší společnosti.

V místnosti KAPLE se uskuteční veškeré workshopy. 

V rámci workshopu vás přednášející provedou tím, na co se připravit, pokud organizujete či se chystáte zúčastnit protestů nebo přímých akcí. V praktickém formátu si ukážeme jaká jsou vaše práva, na co je dobré nezapomínat a jak je možné minimalizovat rizika, která vám při akcích občanské neposlušnosti mohou hrozit.

Obstály*i jste v nelehkém boji s několika desítkami až stovkami lidí, co měly*i zájem o stejný byt a vypadá to, že budete bydlet. Landlord vypadá docela příčetně, ale viděly*i jste ho jen chvíli. Smlouva má hromadu stránek a je plná pojmů, který vám nic neříkají. Co teď? Když nepodepíšete, nebudete bydlet. Když podepíšete, neupíšete se nevědomky k něčemu co nechcete? Na co si dát pozor při přebírání bytu? Co když se na bytě něco poškodí? Co vyúčtování služeb? A na co si dát pozor, když nájem ukončujete a byt předáváte zpět?

Barča Trčková pochází z Valašska, ale nyní žije a studuje brněnskou politologii a žurnalistiku. Kromě studia organizuje vzdělávací projekt pro středoškoláky, hraje divadlo a nově patří k členstvu Iniciativy nájemnictva.

Bernadeta je absolventka právnické fakulty, pracuje v neziskovém sektoru a sociálních službách a je členkou právního kolektivu Limity jsme my.

ENG

,,I would like to share my experiences about organizing/starting a feminist/queer movement in Hungary in a very hostile political environment. During this workshop participants will be able to exchange experiences and brainstorm ideas for their own movements in their countries/cities. Participants will leave the workshop not only with ideas but with useful tools and tips in order to start a grassroot movement of their own – even on a very low budget!”

Ivett Gregor is a lesbian, feminist and activist in Hungary. It took some time for her to unlearn all the heteronormative things her family taught her growing up. But yay for her, she did it and now she gets to live her best heteronormativity-free life. Her conservative family now calls her radical. And she’s okay with that, because it means she is doing everything she can to make a change for the better!

CZ – workshop bude v angličtině

,,Ráda bych sdílela své zkušenosti s organizováním/zakládáním feministického/kvír hnutí v Maďarsku, ve velmi nepřátelském politickém prostředí. Během tohoto workshopu bude účastnictvo moct navzájem sdílet zkušenosti a brainstormovat nápady na své vlastní hnutí ve své zemi/městě. Účastnictvo bude z workshopu odcházet nejen s novými myšlenkami, ale i s užitečnými nástroji a tipy, jak mohou samx rozjet hnutí zespoda – a to i s velmi malým rozpočtem.”

Ivett Gregor je lezba, feministka a aktivistka v Maďarsku. Nějaký čas jí trvalo se odnaučit všechny heteronormativní věci, které ji naučila její rodina během dospívání. Ale jupí, zvládla to a nyní žije svůj nejlepší život, osvobozená od heteronormativity. Jeji konzervativní rodina ji teď označuje za radikální. A ona je s tím v pohodě, protože to znamená, že dělá všechno v jejích silách pro změnu k lepšímu!

Klub Futra, náš prostor, je jak v doslovném tak přeneseném významu světem pod světem. Dlouhodobě se jako kolektiv zaměřujeme na “podzemní” kulturu a podporu těch, kteří se mohou nacházet pod povrchem zájmu. Z města stojícího na vratkých základech odeznívající důlní činnosti se všemi důsledky, které se s tím pojí, se se zřetelem na naše kořeny a zásady kulturně i svou každodenní činností snažíme propojovat různá místa ve světě. O tom, co se nám podařilo, co ne a jaká mohou být úskalí aktivismu na malém městě, bude tento workshop.

Futra z.s. je organizací fungující 25 let. Po celou dobu je veden partou nadšenců a nadšenkyň. Spolek a celé členstvo je heterogenním neustále se rozvíjejícím kolektivem – denním chlebem tak je hledání odpovědi na to, co dělat nyní, v budoucnu a jak reflektovat naše minulé aktivity (a proč se jim nevěnujeme, i když bychom třeba chtělx).

Dejte si kávu a poslechněte…

Přijďte si se svými dětmi poslechnout čtení plné lásky, duhy, respektu a poučení. Předčítat bude miss Blacktail, drag performer který na sebe při této příležitosti vezme podobu prince(zny). Knížka co se bude číst, “Jedno morče a dvě mámy”, pojednává o Sebovi a jeho dvou maminkách a nabídne ne jen zábavu, ale hlavně děti nenásilně seznámí s různými typy rodin. Kromě čtení se ale děti budou moct zkrášlit různými šátky, šperky a barvičkami na obličej, zatančí si, vypustí energii a budou se moci kreativně vyjádřit. K dispozici bude I dětský koutek. Tato akce je vhodná pro děti od 2 do 7 let, ale vítáni jsou všichni!

Miss Blacktail je český drag performer působící v Česku i zahraničí. Při svém vystupování nešetří třpytkami, emocemi, ani pozitivní energií a nebojí se sršet extravagancí.

Filipínská společnost má dlouhou tradici odporu proti imperialismu a kolonialismu, spolu s jeho patriarchálními strukturami. Přečteme si ukázky dvou textů, které vycházejí z tohoto prostředí: Jak budovat masové hnutí za dekolonizaci? Jak se organizují chudé pracující ženy ve městech? Čtení českého textu začne ve 13:30* a anglický text bude pokračovat od 14:20*.

Kolektiv Rozpor se věnuje studiu současné marxistické teorie. Překládá texty dnešních revolučních hnutí se zaměřením na hlasy globálního jihu, zkušenosti masových organizací a intersekcionální solidaritu. Vydává také některé klasické knihy a pořádá čtenářské kroužky.