Cena Františky Plamínkové

Kdo vás tento rok ohromil svým feministickým projevem? Kdo podle vás přinesl*a nová feministická témata do veřejného prostoru Česka nebo Slovenska? Kdo zápasil*a s patriarchátem jako o život? Kdo vás letos nejvíce inspiroval? Řekněte nám!

Každoročně oceňujeme kolektivy i jednotlivce, kteří*é se mimořádně zapojili*y do feministických témat. Předávání cen se zpravidla pojí s Feministickou konferencí a je jejím vrcholem.

Františka Plamínková (5. 2. 1875 - 30. 6. 1942)

I když je Františka Plamínková ve feministických kruzích poměrně známou osobností, pro běžnou veřejnost je však její odkaz stále nedoceněn. Byla významnou političkou, novinářkou a organizátorkou českého a slovenského ženskoprávního hnutí na přelomu 19. a 20. století.

Na tu dobu se vyznačovala značně revolučními myšlenkami. Usilovala o to, aby žena mohla mít stejné postavení jako muž, aby se mohla stejným způsobem uplatňovat ve společnosti a zaměstnání či získávat vzdělání.

Založila Ženskou národní radu, skrze kterou prosazovala legislativní změny v rodinném právu a dalších zákonech a vyhláškách ve prospěch žen. Byla také členkou České strany národně socialistické, kterou reprezentovala jako senátorka.

Františka Plamínková