Procházka po feministické literatuře

POD DLAŽBOU JE MYCELIUM

Náš antropocentrický svět, který staví doprostřed člověka, nás omezuje ve vidění jiných mimolidských bytostí a životních forem. Tentokrát naše procházka, v intersekcionálním duchu SdruŽen, byla zaměřena na brněnský mimolidský svět. Podívali*y  jsme se na temnou minulost Brna a diskutovaly*i jsme o vztahu útlaku lidí a mimolidských bytostí. Budoucnost bude zelená nebo nebude vůbec!

 

PROCHÁZKA PO FEMINISTICKÉ LITERATUŘE

Poslední procházka v tomto roce byla věnována veřejnému prostoru, moci a imaginaci ve feministických textech. Prostorem nás provázel nově vznikuvší kolektiv absoloventstva feministické školy. K procházce nás doprovázely texty Leslie Kern, Ursuly le Guin a Alžběty Stančákové.