Manifest Feministického protiválečného odboje

24. února kolem 5:30 ráno moskevského času prezident Ruska Vladimír Putin oznámil zahájení “speciální operace“ na území Ukrajiny za účelem “denacifikace“ a “demilitarizace“. Tato operace byla dlouho připravována – po dobu několika měsíců se ruská vojska přesouvala k hranicím s Ukrajinou. Mezitím vedení našeho státu odmítalo jakoukoliv možnost útoku. Jak teď vidíme, byla to lež.

Rusko vyhlásilo novou válku sousední zemi, které vzalo právo na sebeurčení a naději na život v míru. Nevyhlásilo ji poprvé: uvědomujeme si, že válka probíhá všech 8 let na popud Ruské federace, a že válka na Donbasu je výsledkem nelegitimní anexe Krymu. Domníváme se, že Rusko ani jeho prezidenta nezajímá a nikdy nezajímal osud lidí v Luhansku a Doněcku. Uznání republik po osmi letech bylo zapotřebí pouze pro invazi na Ukrajinu pod záminkou osvoboditelských cílů.

Jako Ruští občané a feministky*é odsuzujeme válku. Feminismus jako politická síla nemůže být na straně války, zejména války okupační. Feminismus vystupuje za rozvoj společnosti s rovnými příležitostmi, za pomoc zranitelným a rovněž za to, aby kolem bylo méně násilí a lidé spolu koexistovali v míru. Válka znamená násilí, chudobu, nucenou migraci, zničené životy, chybějící bezpečnost a nedostatek vyhlídek do budoucnosti. Je v rozporu se samotnou podstatou feministického hnutí.

Válka posiluje genderovou nerovnost a může vrátit všechny výdobytky v oblasti lidských práv o mnoho let nazpět. Válka nepřináší pouze fyzické násilí, ale i násilí sexualizované: jak ukazují dějiny, během války pro riziko zásilěí narůstá pro každou ženu. Z těchto a mnoha dalších důvodů feministky*é v Rusku a ti, kdo sdílí feministické hodnoty, musí rázně vystoupit proti válce rozpoutané vedením našeho státu.

Současná válka, jak ukazuje Putinův projev, je navíc vedena ve jménu „tradičních hodnot“ opěvovaných oficiální propagandou, které se Rusko údajně rozhodlo misionářský šířit po světě, a to za užití násilí proti těm, kdo s nimi nesouhlasí. V čem spočívají tyto „tradiční hodnoty“ je jasné všem, kdo je schopen kritického myšlení. V jejich základu je mimo jiné vykořisťování žen a boj proti těm, jejichž životní styl, sebeidentifikace a činnost překračují úzký rámec patriarchálních norem. Omlouvání okupace sousedního státu touhou vnutit mu své pokřivené normy a demagogické „osvobození“ je dalším důvodem, proč se feministky*é po celém Rusku musí všemi sílami bránit této válce.

Feministické hnutí je dnes jednou z mála aktivních politických sil v Rusku. Po dlouhou dobu nás vládnoucí garnitura jako politické hnutí nevnímala,  proto se nás prozatím dotýkaly represe v menší míře než ostatních. Momentálně v zemi působí přes 45 feministických skupin – po celém Rusku, od Kaliningradu po Vladivostok. Vyzýváme feministické skupiny a jednotlivé feministky a feministy, aby se připojili k Feministickému protiválečnému odboji a spojily síly v boji proti válce a proti vládě, která ji rozpoutala. Zároveň vyzýváme feministky a feministy z celého světa, aby se k nám přidali.

Je nás mnoho, a spolu mnohé zvládneme: v posledních deseti letech se feministickému hnutí podařilo získat velkou mediální a kulturní moc, teď přišel čas proměnit ji na moc politickou. My jsme opozice vůči válce, patriarchátu, autoritářství a militarismu. My jsme budoucnost, my zvítězíme.

Vyzýváme feministky a feministy z celého světa:

  • Zapojte se do pokojných demonstrací a spusťte online i offline kampaně proti válce na Ukrajině a Putinově diktatuře. Můžete použít symbol hnutí Feministického protiválečného odboje ve vlastních materiálech a publikacích, stejně jako hashtagy #FeministAntiWarResistance a #FeministsAgainstWar
  • Šiřte informace o válce na Ukrajině a Putinově agresi. Potřebujeme, aby v tuto chvíli Ukrajinu podpořil celý svět a odmítl Putinovi jakkoliv pomáhat.
  • Sdílejte tento manifest s ostatními. Je důležité ukázat, že feministky*é jsou proti této a jakékoliv válce. Je zásadní ukázat, že tu stále jsou ruští aktivisté, kteří jsou připraveni se spojit v odporu proti Putinovu režimu. Jsme teď v nebezpečí perzekuce ze strany státu a potřebujeme vaší pomoc.

Překlad byl pořízen na základě původního textu manifestu zveřejněného na telegramu Feministického protiválečného hnutí 25. 2. 2022 a z anglické verze, která vyšla 27. 2. 2022 v překladu Anastasie Kalk a Jana Surmana na webu Jacobin.

Přeložil IL. 

Feministický protiválečný odboj

Feministický protiválečný odboj je protiválečná kampaň ruských feministek.