Feministická konference 2022: ANTI-GENDER HNUTÍ

Tématem letošní Feministické konference jsou anti-gender hnutí, které je charakteristické reakcionářskými postoji k progresivně-feministické politice, kterou označuje termíny jako gender ideologie, genderismus nebo jinými, které mají vyvolat pocit ohrožení. Fungování anti-gender hnutí se vyznačuje snahou vyvolávat morální paniku, provázáním na konspirační teorie a často také propojením s náboženskými organizacemi (katolická církev nebo evangelikální teologie). 

Vzrůstající viditelnost anti-gender hnutí negativně dopadá na ženy, queer a transgender osoby. Tato hnutí totiž často propagují binární, cisheteronormativní a esencialistický pohled na svět, který delegitimizuje a vylučuje existenci queer a trans osob. V České republice se však těmto hnutím pozornost nevěnuje kvůli (zdánlivě) slabé pozici církevních aktérů v krajině.

Konference se bude zabývat tím, jak se vypořádat s genderově esencialistickými argumenty a postoji, tím, jak pracovat na tom, aby náš feminismus byl queer- a trans-inkluzivní, vzestupem transfobní rétoriky, která se vydává za feministickou (tzv. TERFs), a dekonstrukcí této rétoriky či důležitostí zdravotní a sociální péče, která potvrzuje genderovou identitu klientů (gender-affirming health and social care) a strategiemi, jak takovou péči poskytovat.

Feministická konference je událost, kterou každý rok organizuje brněnský feministický  neformální kolektiv SdruŽeny. Konference se koná s cílem ucelené kultivace levicového feministického diskurzu v českém veřejném prostředí, síťování feministických subjektů, budování feministické komunity v a podněcování organizovaného feministického odporu.

Feministická konference se uskuteční v brněnské Káznici 23. a 24. září 2022. 

Program akce najdete zde